Zaštita privatnosti

Ovaj dokument određuje uvjete i pravila prikupljanja i korištenja osobnih podataka na web stranici ‘Kutak peciva’ (u daljnjem tekstu Stranica) kojoj se pristupa preko adrese www.kutakpeciva.com.

Za otvaranje dodatnih mogućnosti i funkcionalnosti Stranice potrebno je izvršiti proces registracije (klikom na dugme Prijava/Registracija ili klikom na dugme Facebook Connect/Login). U procesu registracije prikupljaju se sljedeći podaci (ako su dostupni):

– Ime i prezime.

– Adresa e-pošte.

– Poštanska adresa.

– Broj telefona.

– Spol.

– Starost.

Podaci prikupljeni u procesu registracije koristit će se za:

– Analizu i statistiku Stranice, posebno korištenjem alata Google Analytics, i povezivanje podataka s podacima prikupljenim u alatu Google Analytics i drugim alatima.

– Kontaktiranje korisnika vezano za promotivne akcije Stranice i slanje newslettera.

– Kontaktiranje korisnika vezano za sudjelovanje u nagradnim natječajima ili drugim aktivnostima.

– Prikazivanje imena i prezimena autora uz objavljene sadržaje.

Podaci prikupljeni u procesu registracije neće se koristiti ni za koju drugu svrhu osim gore navedenih.

Vlasnik Stranice poduzima, u mjeri u kojoj su mu dostupni, sve korake da onemogući neovlašten pristup osobnim podacima korisnika. Ukoliko se ipak dogodi neovlašten pristup osobnim podacima korisnika, a da to nije posljedica nemarnog rukovanja ili grube greške vlasnika Stranice ili njegovih zaposlenika, vlasnik Stranice nema nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koju pristup podacima može nanijeti korisnicima ili trećim stranama.

Podaci prikupljeni u procesu registracije bit će sačuvani na Stranici dok god je stranica aktivna ili dok vlasnik Stranice ne odluči drugačije.

Korisnik u svakom trenutku i bez obrazloženja ima pravo zatražiti sve podatke prikupljene o njemu, dostavljene u elektroničkom formatu.

Korisnik u svakom trenutku i bez obrazloženja ima pravo zatražiti potpuno brisanje svih privatnih podataka i svih svojih sadržaja.

Stranica za potrebe analitike i boljeg funkcioniranja koristi cookie-je (skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, a koje Stranica šalje vašem web pregledniku).

Za sva pitanja vezano za Stranicu i ova Pravila zaštite privatnosti moguće je kontaktirati vlasnika Stranice na adresu e-pošte kvasacdigo@gmail.com.

Vlasnik Stranice zadržava pravo promjene pravila zaštite privatnosti bez prethodne najave. Sve promjene bit će objavljene u ovim Pravilima zaštite privatnosti na web adresi Stranice.

Za sva pitanja koja nisu pokrivena ovim Pravilima zaštite privatnosti primjenjuju se zakoni i propisi Republike Hrvatske. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.